Voorschrijver Informatie

HidraWear is nu verkrijgbaar in Nederland. De wondverbanden kunnen op voorschrift  van een zorgprofessional voor vergoeding in aanmerking komen. HidraWear is verheugd samen te werken met de deskundige leveranciers van verbandmiddelen AllweCare medical.

Verkrijgbaarheid & Vergoeding

AllweCare medical kan u helpen met het verkrijgen van de verbandmiddelen van HidraWear en de HidraWear fixatieproducten. Neem daarvoor contact op met één van de medewerkers.

Steun

Bel tijdens kantooruren met: 024-6777800

Stuur een e-mail naar info@allwecare.nl

Informatie voor de huisarts

Receptformulier HidraWear huisarts